Bestuur en commissies

De JCC Amsterdam bestaat bij de gratie van haar leden. Voor leden is er de mogelijkheid om zich in te zetten voor de club in het bestuur of een van de verschillende commissies. De samenstelling staat op deze pagina beschreven. Neem gerust eens een kijkje op het LinkedIn-profiel van de functionarissen door op hun naam te klikken; zo krijg je een beetje een beeld van de brede achtergrond van onze leden. 

Bestuur:

Voorzitter: Renu Jarbandhan

Penningmeester: Alexander Freund

Functionaris marketing & communicatie: Rudmer Pieter Veenstra

Ledenwerving: Marije Kromkamp


Kascommissie:

Jan Rodenburg

Tom Maarsman


Lustrumcommissie:

George van den berg

Noa van den Eynden

Roëlle Zijlstra 


Raad van Advies:

Max Pieter Dijkstra (Bestuur 2019, 2020 en 2021)

Laura Brinkman (Bestuur 2017 en 2018)

Hanna Visser (Bestuur 2018, 2019 en 2020)

Marthe Huigens (Bestuur 2021)

George Sebastiaan van den Berg (Bestuur 2020, 2021)


IMG_0091.jpg

Onze sponsoren