Bestuur en commissies

De JCC Amsterdam bestaat bij de gratie van haar leden. Voor leden is er de mogelijkheid om zich in te zetten voor de club in het bestuur of een van de verschillende commissies. De samenstelling staat op deze pagina beschreven. Neem gerust eens een kijkje op het LinkedIn-profiel van de functionarissen door op hun naam te klikken; zo krijg je een beetje een beeld van de brede achtergrond van onze leden. 

Bestuur:

Voorzitter: Max Pieter Dijkstra

Vicevoorzitter en secretaris: Marthe Huigens

Penningmeester: Alexander Freund

Functionaris evenementen: George Sebastiaan van den Berg

Functionaris marketing & communicatie: Rudmer Pieter Veenstra


Kascommissie:

Jan Rodenburg

Tom Maarsman


Lustrumcommissie:

Christine van Blitterswijk

Esther Witteveen

Guido Geerts

Sytske Wieringa

Renu Jarbandhan


Raad van Advies:

Hanna Visser (Bestuur 2018, 2019 en 2020)

Laura Brinkman (bestuur 2017 en 2018)

Tom Maarsman (bestuur 2017 en 2018)

Nick Dekker (bestuur 2019)

IMG_0487.jpg

Onze sponsoren