Ereleden en leden van verdienste

Ereleden:

Ereleden zijn leden die zich op zo'n bijzondere manier hebben ingezet voor de vereniging waardoor zij een prominente plaats hebben gekregen in de geschiedenis van de JCC Amsterdam. Ereleden kunnen door andere leden of het bestuur worden voorgedragen voor de titel Erelid. De JCC Amsterdam heeft de volgende (oud-)leden onderscheiden met het predicaat 'erelid':


-       Ming Schöndorff

-       Guido Geerts

-       Jan Rodenburg


Leden van verdienste:

Leden van Verdienste zijn leden die zich op een bijzondere manier inzetten of hebben ingezet voor de JCC Amsterdam. Leden van verdienste kunnen, net als ereleden, door andere leden of het bestuur worden voorgedragen voor de titel Lid van Verdienste. De JCC Amsterdam heeft de volgende (oud-)leden onderscheiden met het predicaat 'lid van verdienste':


-       Erik Smit

-       Guido Geerts

-       Monique Timmerman

Onze sponsoren